فروش ویلا مازندران محمودآباد

قیمت : 540,000,000 تومان

کد ملک : 1107
منطقه جغرافیایی : مازندران , محمودآباد , چهارمحل
نوع ملک : ویلا
مساحت : 300
زیربنا : 120
سند : شش دانگ
کاربری : مسکونی
کلمات کلیدی : خرید و فروش ویلا در شمال- فروش ویلا در چهارمحل- خرید ویلا در چهارمحل محمودآباد- خرید ویلا در محمودآباد

- دارای پروانه و پایان کار

  • خرید و فروش ویلا در شمال- فروش ویلا در چهارمحل- خرید ویلا در چهارمحل محمودآباد- خرید ویلا در محمودآباد
  • خرید و فروش ویلا در شمال- فروش ویلا در چهارمحل- خرید ویلا در چهارمحل محمودآباد- خرید ویلا در محمودآباد
  • خرید و فروش ویلا در شمال- فروش ویلا در چهارمحل- خرید ویلا در چهارمحل محمودآباد- خرید ویلا در محمودآباد
  • خرید و فروش ویلا در شمال- فروش ویلا در چهارمحل- خرید ویلا در چهارمحل محمودآباد- خرید ویلا در محمودآباد
  • خرید و فروش ویلا در شمال- فروش ویلا در چهارمحل- خرید ویلا در چهارمحل محمودآباد- خرید ویلا در محمودآباد
  • خرید و فروش ویلا در شمال- فروش ویلا در چهارمحل- خرید ویلا در چهارمحل محمودآباد- خرید ویلا در محمودآباد
  • خرید و فروش ویلا در شمال- فروش ویلا در چهارمحل- خرید ویلا در چهارمحل محمودآباد- خرید ویلا در محمودآباد
  • خرید و فروش ویلا در شمال- فروش ویلا در چهارمحل- خرید ویلا در چهارمحل محمودآباد- خرید ویلا در محمودآباد