فروش ویلا مازندران محمودآباد

قیمت : 600,000,000 تومان

کد ملک : 1112
منطقه جغرافیایی : مازندران , محمودآباد , تشبندان
نوع ملک : ویلا
مساحت : 220
زیربنا : 110
سند : شش دانگ
کاربری : مسکونی
کلمات کلیدی : خرید ویلا در مازندران- ویلای محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان محمودآباد- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد

- نیم پیلوت
- دو خواب، یک خواب بالا

  • خرید ویلا در مازندران- ویلای محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان محمودآباد- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد
  • خرید ویلا در مازندران- ویلای محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان محمودآباد- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد
  • خرید ویلا در مازندران- ویلای محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان محمودآباد- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد
  • خرید ویلا در مازندران- ویلای محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان محمودآباد- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد
  • خرید ویلا در مازندران- ویلای محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان محمودآباد- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد
  • خرید ویلا در مازندران- ویلای محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان محمودآباد- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد