فروش ویلا مازندران محمودآباد

قیمت : 1,600,000,000 تومان

کد ملک : 1113
منطقه جغرافیایی : مازندران , محمودآباد , تشبندان
نوع ملک : ویلا
مساحت : 260
زیربنا : 250
سند : شش دانگ
کاربری : مسکونی
کلمات کلیدی : خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در مازندران- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان

- تریبلکس
- استخردار
- چهار خواب، سه خواب مستر
- دارای سونا و جکوزی

  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در مازندران- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان
  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در مازندران- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان
  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در مازندران- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان
  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در مازندران- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان
  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در مازندران- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان
  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در مازندران- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان
  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در مازندران- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان
  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در مازندران- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان
  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در مازندران- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان
  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در مازندران- فروش ویلا در تشبندان محمودآباد- خرید ویلا در تشبندان