فروش ویلا مازندران محمودآباد

قیمت : 600,000,000 تومان

کد ملک : 1114
منطقه جغرافیایی : مازندران , محمودآباد , ترسیاب
نوع ملک : ویلا
مساحت : 200
زیربنا : 105
سند : شش دانگ
کاربری : مسکونی
کلمات کلیدی : خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در محمودآباد- فروش ویلا در ترسیاب محمودآباد

- همکف
- دو خواب
- دارای پروانه و پایانکار
- دارای سند تک برگ

  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در محمودآباد- فروش ویلا در ترسیاب محمودآباد
  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در محمودآباد- فروش ویلا در ترسیاب محمودآباد
  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در محمودآباد- فروش ویلا در ترسیاب محمودآباد
  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در محمودآباد- فروش ویلا در ترسیاب محمودآباد
  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در محمودآباد- فروش ویلا در ترسیاب محمودآباد
  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در محمودآباد- فروش ویلا در ترسیاب محمودآباد
  • خرید ویلا در شمال- فروش ویلا در شمال- خرید ویلا در محمودآباد- فروش ویلا در ترسیاب محمودآباد