جستجو املاک

ویلا
1 ماه قبل
150 متر
3 اتاق خواب
2 حمام

برای اجاره

برای فروش

میلیارد 1تومان
ویلا همکف
1 ماه قبل
250 متر
2 اتاق خواب
2 حمام

برای فروش

ملیون 700تومان
328 متر
3 اتاق خواب
2 حمام

برای فروش

میلیارد 3.5تومان
ویلا
4 هفته قبل
150 متر
2 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

ملیون 700تومان
ویلا
3 هفته قبل
360 متر
4 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

میلیارد 2.5تومان